steun de katrol

Steun de katrol

Wij zijn steeds op zoek naar financiële middelen om onze werking te kunnen continueren. Subsidies worden besteed aan loon & werkingskosten van de ankerfiguren. Giften en donaties die wij ontvangen worden integraal besteed aan de gezinnen zoals bijvoorbeeld voor aankoop schoolmateriaal, kledij, bedden, matrassen, dekens, medische kosten, vrije tijdsbesteding, …